Hypothecaire Lening – Lenen Voor Een Huis

Vastgoed is duur en veel mensen vinden een hypotheek een betere optie dan elke maand huur te betalen. Een huis kopen zonder hypothecaire lening is nog altijd beter, maar voor de meeste mensen is dit bijna niet haalbaar. Hoewel er fiscale voordelen of premies voorzien zijn door de regering is het ook goed om weten dat deze premies eigenlijk de kostprijs van de huizen de hoogte in jagen. Uiteindelijk zal je altijd meer betalen voor je hypotheek dan je zal terug krijgen van de regering.

Wanneer je een hypothecaire lening afsluit gebruik je de woning als onderpand voor het geleende geld. Zo weet de kredietverlener zeker dat het zijn geld zal terugkrijgen wanneer de lening niet kan worden terugbetaald. Daarom is het belangrijk dat je voor een maandelijkse aflossing kiest die je wat ademruimte geeft zodat je bij problemen nog altijd genoeg geld overhoudt om de hypotheek af te betalen. Als je wilt weten wat met jouw inkomen dat maximale hypotheek is dan doe je er goed je maximale hypotheek te bereken. Daar wordt rekening gehouden met eventuele bestaande schulden, uw bruto jaarinkomen, uw leeftijd en natuurlijk de actuele rentestand. Deze factoren bepalen of u in staat bent een hypotheek af te sluit en berekent tevens de maximale hypotheek.

Afhankelijk van de kredietverlener waar je de aanvraag indient, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een hypothecaire lening. Dit houd vooral in dat de kredietverlener kijkt of je een lening voor een huis wel kan terugbetalen, of in het geval een sociale lening kijkt men of je aan bepaalde voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een goedkope hypotheek.

Net zoals alle leningen kost een hypotheek geld. Dit in de vorm van intresten (of rentevoet) die je moet betalen op de lening. Deze intresten variëren sterk bij de verschillende kredietverleners en hangen ook af van heel wat andere zaken. Het ene jaar kan de rente 3% bedragen en het andere jaar 5%.

De verschillende hypothecaire leningen

Afhankelijk van de kredietverlener zijn er verschillende hypothecaire leningen, maar bij alle instellingen kan je terecht voor het klassieke woonkrediet met vaste of variabele rente (intresten).

Hypotheek met vaste rentevoet

Woonkrediet met vaste rente is meestal de veiligste oplossing omdat je dan exact weet hoeveel je elke maand moet aflossen gedurende de ganse periode van de lening. Indien de rente stijgt dan blijft de maandelijkse aflossing ook ongewijzigd. Het nadeel van een hypotheek met vaste rentevoet is dan weer dat je geen renteverlaging krijgt wanneer de marktrente daalt.

Hypotheek met variabele rentevoet

Bij deze vorm van woonkrediet kan de maandelijkse aflossing afhangen van de marktrente. Dus als de marktrente stijgt dan stijgt ook je maandelijkse aflossing, maar indien de marktrente daalt dan daalt ook je maandelijkse aflossing. In sommige gevallen kan je ook opteren voor een variabele rentevoet maar met een vaste maandelijkse aflossing. Bij deze optie wordt de duur van de lening verlengd indien de rentevoet stijgt. De herziening van de rentevoet gebeurt meestal jaarlijks, driejaarlijks of vijfjaarlijks.

De klassieke hypotheken met vaste en variabele rentevoet zijn de meest voorkomende woonleningen. Daarnaast heb je nog een hele resem woonkredieten, de één al exotischer dan de ander, afhankelijk van de kredietverlener.

Hoeveel kan ik lenen en wat zijn de voorwaarden?

Het totale bedrag dat je kan lenen hangt af van verschillende factoren en de kredietverleners hanteren verschillende normen om te bepalen welk bedrag voor hen aanvaardbaar is. Waar het uiteindelijk altijd op neer komt is hoe groter je netto inkomen en hoe stabieler je werksituatie, hoe meer je zal kunnen lenen.

Een aantal van de meest voorkomende voorwaarden:

  • Maandelijks netto (gezins)inkomen
  • Werksituatie
  • De verhouding tussen het bedrag dat men wil lenen en de waarde van de woning
  • De duur van de lening
  • De bijkomende kosten van een hypotheek

Bij een hypothecaire lening komen er ook kosten bij kijken. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met de registratierechten, het hypotheekrecht, de aktekosten en het ereloon van de notaris. Daarnaast wordt ook altijd verwacht dat je een woonverzekering neemt in geval van schade en meestal ook een schuldsaldoverzekering of een levensverzekering.

Fiscale voordelen hypothecaire lening

Wie een hypothecaire lening aangaat KAN genieten van fiscale voordelen. Ik leg wel de nadruk op KAN want indien je niet goed uitkijkt kan je de fiscale voordelen zo aan je neus zien voorbijgaan. Het is dus geen overbodige luxe om je wat extra te informeren of je te laten begeleiden. De reglementering is nogal complex en wordt dikwijls gewijzigd.

Om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen kijk je best even op de website van de Belgische regering.

Goedkoop lenen voor een huis met sociale lening

Voor sommige mensen is het nu eenmaal moeilijk om een hypothecair krediet te bekomen, ik denk maar aan alleenstaande moeders of gezinnen met een laag inkomen. Omdat iedereen recht heeft om een huis te kopen heeft men de sociale lening in het leven geroepen.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke lening moet men natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. De voornaamste voorwaarden zijn:

  • Het netto (gezins)inkomen mag niet boven een bepaald bedrag zijn
  • Dat je meerderjarig bent
  • Dat je ingeschreven staat in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Verder zijn er nog een aantal voorwaarden die verschillen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en erkende kredietmaatschappijen voor sociale leningen.

Voor de sociale huisvestingsmaatschappijen kan je terecht in je gemeente voor meer informatie. Enkele erkende kredietmaatschappijen voor sociale leningen zijn het Vlaams Woningfonds en het Sociaal Woonkrediet.

De goedkoopste hypothecaire lening vinden zonder sociale lening

Goedkoop lenen voor een huis is vooral een kwestie van de laagste rentevoet verkrijgen. Om dit te bekomen moet je gaan kijken welke kredietverlener jouw de beste voorwaarden biedt. Je kan makkelijk naar de verschillende kredietverleners gaan en een gratis offerte aanvragen. In de meeste gevallen kan dit gewoon via hun website. Zo kan je alle offertes vergelijken en er de goedkoopste hypothecaire lening uit kiezen.

Je hoeft niet al te snel een beslissing te nemen. Vergeet niet dat het hier om een jarenlange lening gaat waar jij en niemand anders elke maand een groot deel van je loon zal moeten afstaan. Geld lenen is vooral een kwestie van geduld en alle opties overwegen. Indien je de verschillende kredietverleners tegen elkaar afweegt dan ben je er zeker van dat je de beste optie zal kiezen. Je kan ook de banken tegen elkaar uitspelen. Dus als je bij bank A een rentevoet krijgt van 5% en bij bank B een rentevoet van 5,5%, dan kun je tegen bank B zeggen dat je goedkoper kan lenen bij bank A, waardoor bank B meer gewillig zal zijn om hun rentevoet te laten dalen.

Wat je ook doet, neem je tijd en zorg ervoor dat je voldoende geïnformeerd bent voor je een hypothecaire lening afsluit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *